Nationale Transportgids

NTG Rotterdam - Tsjechie/Polen

Het goederenvervoer per spoor richting Oost-Europa staat nog in de kinderschoenen. Met zowel Tsjechië als Polen is Nederland inmiddels in gesprek om te komen tot een oost/west-corridor.

Rotterdam - Tsjechië
Voor de route Nederland - Tsjechië heeft de rijksoverheid samen met de Tsjechische autoriteiten een actieplan opgesteld. Het plan bevat maatregelen om het goederenvervoer op de corridor in de periode tot 2015 naar een hoger plan te tillen. Bij sommige van deze maatregelen wordt ook Duitsland betrokken, aangezien de route voor een groot gedeelte op het grondgebied van dit land ligt. Voorbeelden van maatregelen uit het actieplan zijn:

  • Vergroten van de capaciteit op het spoor. Vooral op Tsjechisch grondgebied is er in dat opzicht veel te winnen. Rond Praag en Brno moet in 2015 een spoorreconstructie klaar zijn. Goederentreinen kunnen vanaf dat moment gebruikmaken van ongelijkvloerse kruisingen en hebben door extra spoor minder hinder van personentreinen.
  • Wederzijds accepteren van locomotieven.
  • Wederzijds accepteren van machinisten, zodat treinen niet bij de grens hoeven te stoppen om van machinist te wisselen.

Rotterdam - Polen
In een brief van mei 2010 aan de Tweede Kamer stelt de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat dat in Polen vooral de zuidelijke bestemmingen (Wroclaw en verder) de potentie hebben om sterk te groeien. De komende 30 jaar wordt een forse stijging voorzien van het aantal vervoerde goederen.

Om deze groei te kunnen opvangen, moeten nog wel een aantal barrières worden weggenomen. Zo is de spoorlijn in Polen op verschillende plekken verouderd waardoor de snelheid van goederentreinen vaak niet boven de 30 kilometer per uur uitkomt. Ter vergelijking: in Nederland is de gemiddelde snelheid 40 tot 50 kilometer per uur, in Duitsland 60 kilometer per uur.

In een gezamenlijke studie van de rijksoverheid en de Poolse autoriteiten zijn de barrières in kaart gebracht met als doel deze weg te nemen en zo verdere ontwikkeling in gang te zetten.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport