Nationale Transportgids

NTG Veiligheid binnenvaart

Om de veiligheid van de binnenvaart te verbeteren, heeft het Rijk de afgelopen jaren geïnvesteerd in een communicatie- en informatiesysteem voor de binnenvaart: River Information Services (RIS).

Automatische identificatie van binnenvaartschepen
Met RIS wordt in heel Europa op een gestandaardiseerde manier informatie uitgewisseld over schepen. Schippers melden zich bij aanvang van hun reis aan bij de RIS-server. Daarbij verstrekken zij informatie over de route, het schip en de lading. Rijkswaterstaat kan hierdoor het verkeer op de Nederlandse vaarwegen beter begeleiden. Schippers en verladers kunnen efficiënter werken.
 
Automatic Identification System
Onderdeel van het RIS vormt de invoering van het Automatic Identification System (AIS). Transponders zenden hierbij automatisch informatie uit over een schip en de lading. Het verkeersmanagement weet hierdoor precies waar schepen zich bevinden. Ook schippers zijn zo automatisch op de hoogte van het verkeer op de vaarwegen.

Binnenvaartondernemers kunnen tot 31 december 2012 subsidie krijgen op de aanschaf van AIS-apparatuur. Meer informatie hierover is te vinden onder Schonere binnenvaart en veiligere vaarwegen.

Meer informatie over RIS en AIS is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport