Nationale Transportgids

NTG Onderhoud van vaarwegen

Het Rijk investeert in goede vaarwegen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van de rijksvaarwegen.

Beheer van de waterwegen
Het beheer van de rijksvaarwegen is in handen van Rijkswaterstaat. Daarbij ligt de nadruk op:

 • het onderhoud van bestaande vaarwegen;
 • het wegwerken van achterstallig onderhoud;
 • het bedienen van sluizen en bruggen;
 • het verbeteren van de veiligheid op vaarwegen.

Meer informatie over de geplande werkzaamheden aan de vaarweg op de website van Rijkswaterstaat.

Knelpunten
De investeringen in vaarwegen richten zich in eerste instantie op het onderhoud van bestaande routes. Sluizen en bruggen moeten goed blijven werken. Vaarwegen moeten worden uitgebaggerd, zodat ze begaanbaar blijven voor steeds groter wordende schepen. Welk onderhoud daarbij voorrang krijgt, is afhankelijk van het economische belang van de transportfunctie en de risico’s die de sluizen en andere werken opleveren voor de doorstroming.

Knelpunten in een vaarweg worden vastgesteld op basis van:

 • de capaciteit van de vaarweg;
 • de (verwachte) intensiteit van het gebruik.

De belangrijkste knelpunten op de Nederlandse vaarwegen staan aangegeven op de Kaart vaarwegen binnenvaart.
 
Meerjarenprogramma
Bij de aanpak van knelpunten worden eerst de problemen aangepakt op de belangrijkste hoofdverbindingsassen van de Nederlandse vaarwegen. Het gaat hierbij om de routes:

 • Amsterdam-Duitsland (via Amsterdam-Rijnkanaal/Lek)
 • Rotterdam-Duitsland (via Nieuwe Waterweg/Waal/Rijn)
 • Amsterdam-Noord-Duitsland (via vaarweg Amsterdam-Lemmer-Delfzijl)
 • Rotterdam-België (via Rijn-Schelde-verbinding en Maasroute)
 • Rotterdam-Oost-Nederland (via IJssel/Twentekanalen)

Welke knelpunten worden aangepakt, is vastgelegd in het Meerjarenprograma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Doel van het MIRT is om meer samenhang te brengen in investeringen in grote ruimtelijke projecten, infrastructuur en (openbaar) vervoer. De plannen voor het onderhoud aan de vaarwegen staan in het MIRT Projectenboek 2010. Hierin is ook informatie te vinden over de werkzaamheden die in 2009 zijn uitgevoerd.

Doelen voor de toekomst
Naast het noodzakelijke onderhoud, heeft het Rijk doelen opgesteld waaraan het vaarwegennet in Nederland in de toekomst moet voldoen:

 • De hoofdtransportassen moeten ten minste geschikt zijn voor duwschepen met 4 bakken (klasse VIb-schepen) en containervaart met 4 lagen containers.
 • De doorgaande nationale hoofdvaarwegen moeten ten minste geschikt zijn voor klasse Va-schepen (110 meter lang en 11,40 meter breed) en containervaart met 4 lagen containers . 
 • De overige hoofdvaarwegen moeten geschikt zijn voor minimaal klasse IV (85 meter lang en 9,50 meter breed) en containervaart met 3 lagen containers.

 

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport