Nationale Transportgids

NTG Binnenhavens

Binnenhavens zijn een belangrijke schakel voor het vervoer van goederen via vaarwegen. Ze zijn een vestigingsplaats voor bedrijven en vormen een knooppunt in de opslag en overslag van goederen, bijvoorbeeld naar vrachtwagen en trein.
 
Instrumentenmap Binnenhavens
Het Rijk vindt het belangrijk dat binnenhavens goed onderhouden en verbeterd worden. De Instrumentenmap Binnenhavens is in opdracht van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Limburg ontwikkeld. Gemeenten, provincies, belangenverenigingen en het bedrijfsleven kunnen aan de hand van deze map maatregelen nemen voor het verbeteren van binnenhavens.

De Instrumentenmap Binnenhavens biedt een stappenplan met praktische instrumenten voor het opstellen en uitwerken van een visie op de binnenhaven. Het stappenplan is in enkele maanden in zijn geheel te doorlopen. Maar ook delen ervan zijn goed te gebruiken voor het verbeteren van de binnenhaven.

Quick Wins Binnenhavens
De Quick Wins Binnenhavens is een programma om lokale en regionale overheden te stimuleren de bereikbaarheid van havens te verbeteren. 

Het Rijk heeft 112 miljoen beschikbaar gesteld voor deze snel te realiseren verbeteringen van de bereikbaarheid van binnenhavens. Hiervan is 91 miljoen aan verschillende projecten toegekend. Het Rijk wil de nog beschikbare 21 miljoen inzetten op in een beperkt aantal strategische logistieke knooppunten voor de binnenvaart. Het Rijk inventariseert in de zomer van 2010 de plannen die hierbij passen. Meer informatie hierover staat in de notitie Vervolg quick wins vaarwegen.
 

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport