Nationale Transportgids

NTG Strengere normen

De Rijksoverheid werkt binnen de Europese Unie (EU) aan het aanscherpen van de normen voor de binnenvaart.

Het gaat daarbij om normen voor:

  • Brandstofkwaliteit
    In de binnenvaart wordt gasolie gebruikt met een relatief laag zwavelgehalte: 0,1%. Mede op aandringen van de sector zelf wordt dit zwavelgehalte in de nabije toekomst nog verder teruggebracht. Uiteindelijk is dan sprake van zogenaamde zwavelvrije brandstof. De uitstoot van fijnstof zal dan met 17% zijn verlaagd.
  • Normstelling motoren
    De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen zijn fijnstof en NOx (stikstofoxiden). In de afgelopen jaren zijn steeds strengere internationale afspraken gemaakt. Deze schrijven voor dat nieuwe binnenvaartmotoren aan bepaalde emissie-eisen moeten voldoen. Binnen de EU worden deze internationale afspraken de komende jaren aangescherpt.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport