Nationale Transportgids

NTG Schonere binnenvaart en veiligere vaarwegen

Binnenvaartschepen stoten in vergelijking met vrachtwagens of vliegtuigen beduidend minder CO2 uit. Ook gebeuren er weinig ongelukken in de binnenvaart.
 
Stimuleren van de binnenvaart

De Rijksoverheid stimuleert daarom het vervoer van goederen met binnenvaartschepen. Daarbij streeft ze naar een steeds schonere binnenvaartvloot en veiligere vaarwegen. Dat doet de overheid door:

 • Het stimuleren van technische vooruitgang die leiden tot minder uitstoot van vervuilende stoffen en tot meer veiligheid.
 • Het stellen van eisen aan schepen en motoren van schepen. 
 • Het onderhouden van vaarwegen. 
 • Het verbeteren van vaarwegen rond drukke verkeerspunten.

Het Rijk werkt bij de vernieuwing van de binnenvaartsector samen met brancheorganisaties en belangenorganisaties in de binnenvaart. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd in het Convenant Binnenvaart.

Subsidies
De Rijksoverheid stimuleert vernieuwingen binnen de binnenvaartsector. Zij stelt daarom subsidies ter beschikking voor innovatieve projecten op het gebied van:

 • Logistiek en nieuwe markten
 • Overslagtechnieken
 • Vermindering van luchtemissies en brandstofgebruik
 • Scheepstechniek
 • ICT en informatiestromen
 • Onderwijs
 • Security

Hiervoor zijn verschillende subsidieprogramma’s.  
 
Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart

De Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart (SIB) is voor projecten die zich richten op haalbaarheidsonderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratie. De binnenvaartsector moet deze projecten zelf zinvol vinden.

De Adviescommissie Innovatie Binnenvaart beoordeelt ingediende  projecten die voldoen aan de criteria. Agentschap NL voert de regeling namens Verkeer en Waterstaat uit.
 
AIS Transponders
Schepen met AIS (Automatisch Informatie Systeem) transponders worden automatisch aangemeld bij en kunnen gevolgd worden door de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat langs de Nederlandse vaarwegen. Maar ook de schipper zelf heeft op zijn computerscherm aan boord een compleet beeld van de actuele verkeerssituatie op de vaarweg. Schippers krijgen subsidie van het Rijk bij de aanschaf van zo’n AIS transponder. De subsidieregeling is bestemd voor alle schepen die gebruikmaken van het Nederlandse vaarwegennet, langer dan 20 meter zijn en/of commercieel varend.

Binnenvaartondernemers kunnen tot 31 december 2012 gebruik maken van de "Tijdelijke subsidieregeling inland AIS-apparaten binnenvaart". Op dit moment wordt €2100 per schip vergoed, voldoende voor de aanschaf en installatie van een AIS transponder aan boord van het schip.

De invoering van AIS transponders vormt een onderdeel van het Rivier Informatie Services project (RIS).
 
Schone dieselmotoren
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) geven een subsidie voor schone dieselmotoren aan binnenvaartondernemers.

Het Agentschap NL voert de subsidieregelingen uit.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport