Nationale Transportgids

NTG Vaar- en rusttijden binnenvaart

Voor de veiligheid op een schip is het van belang dat bemanningsleden voldoende rust krijgen.

Wetten
De wet schrijft voor hoe lang de bemanning mag werken en moet rusten. Ook in het Arbeidstijdenbesluit vervoer staan regels voor de arbeidstijden van personeel dat werkzaam is in de binnenvaart.

Vaartijdenboek
De schipper van een binnenvaartschip is verplicht om een vaartijdenboek bij te houden. In dit boek staat wanneer het schip in bedrijf is en welke bemanningsleden werken en welke rusten. Schippers kunnen het vaartijdenboek aanvragen en bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart.

Iedere schipper is verplicht een vaartijdenboek aan boord te hebben. Het boek moet altijd bijgehouden worden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Korps Landelijke Politiediensten kunnen er bij inspecties om vragen.

Tachograaf
Schepen die vallen onder de A1- en A2-exploitatiewijze mogen alleen van de voorgeschreven bloktijden afwijken als het schip is voorzien van een goedgekeurde tachograaf. Meer informatie over de tachograaf is te vinden op de website van IVW.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport