Nationale Transportgids

NTG Inrichting en uitrusting van binnenschepen

Ook de inrichting en uitrusting van binnenschepen moet aan eisen voldoen.

Europese richtlijnen
Europese richtlijnen omschrijven onder meer de eisen waaraan navigatielantaarns, radarinstallaties en bochtaanwijzers moeten voldoen.

Deze apparatuur moet gekeurd zijn en mag alleen geïnstalleerd worden door een bedrijf dat is erkend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze zijn te vinden op het overzicht erkende organisaties en Uitrustingsstukken op de website van IVW.

EHBO-uitrusting
In sommige gevallen is de uitrusting van een schip niet gespecificeerd in de Europese richtlijnen. Deze richtlijnen verplichten schippers bijvoorbeeld om een EHBO-uitrusting aan boord te hebben. Ook de Arbowet kent deze verplichting. Er worden echter geen specificaties gegeven van de inhoud van die uitrusting.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport