Nationale Transportgids

NTG Documenten voor binnenvaartschepen

Ieder binnenschip moet een aantal documenten aan boord hebben.

De schipper kan met deze documenten aantonen:

  • welke goederen het schip mag vervoeren;
  • voor welke wateren het schip geschikt is.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft een overzicht gemaakt van alle documenten die aanwezig moeten zijn op nieuwe schepen. Voor oudere schepen zijn vaak uitzonderingen.

Er zijn verschillende soorten documenten voor binnenvaartschepen:

  • De Rijnvaartverklaring is nodig voor bijna ieder schip dat onder de Binnenvaartwet valt. Met deze verklaring mag het schip varen in alle wateren van de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.
  • Bedrijven die goederen vervoeren met een binnenschip van en naar het eigen bedrijf, hebben een Inschrijving eigen vervoer nodig. Het vervoer moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het vervoer niet de hoofdactiviteit van het bedrijf zijn en moet het schip tenminste 1 jaar door het bedrijf gehuurd worden.
  • Binnenschepen die varen op de Rijn, Lek of Waal moeten een Certificaat van onderzoek voor de Rijn hebben. Hiervoor moet het schip voldoen aan het Reglement onderzoek schepen op de Rijn. Ook een communautair certificaat voor de Rijn (categorie 3) is nu erkend voor de vaart op de Rijn.
  • Binnenvaartschepen die varen op de binnenwateren, maar niet op de Rijn, Lek of Waal hebben een Certificaat onderzoek schepen binnenvaart nodig. Dit certificaat is niet nodig als het schip een Certificaat van onderzoek voor de Rijn heeft.
  • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met een binnenschip is een  apart certificaat nodig. Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen is te vinden onder Vervoer gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over de documenten voor binnenvaartschepen is te vinden op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport