Logo_ministerie_infra_en_milieu_inspectie_leefomgeving_transport_logo

Ziekenhuizen leven de regels rondom het transport van chemisch en besmettelijk ziekenhuisafval steeds beter na. Dat blijkt uit inspecties bij 42 ziekenhuizen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo hebben alle gecontroleerde ziekenhuizen een veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangesteld. Ook is de etikettering van verpakkingen verbeterd. De naleving voor het juiste gebruik van de voorschriften van de verpakkingen is achteruit gegaan.

Verbeteringen
Aanleiding voor de inspecties waren de slechte nalevingresultaten tijdens inspecties eind 2012 op het vervoer van chemisch en besmettelijk ziekenhuisafval bij 35 ziekenhuizen. Ten opzichte van 2012 is in 2014 een sterke verbetering te zien in de aanstelling van een veiligheidsadviseur. Een veiligheidsadviseur adviseert het ziekenhuis bij werkzaamheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. In 2014 hadden uiteindelijk alle gecontroleerde ziekenhuizen een veiligheidsadviseur aangesteld. In 2012 was dat slechts 29%.

Verder worden verpakkingen en containers nu beter van etiketten voorzien en zijn vervoersdocumenten meer op orde. Ook worden verpakkingen nu beter in containers en eigen vervoermiddelen vastgezet.

Verbeterpunten
De opleiding voor ziekenhuismedewerkers die taken verrichten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is ten opzichte van 2012 weliswaar met ruim een kwart verbeterd. Maar bij 62% van de geïnspecteerde ziekenhuizen zijn medewerkers niet of onvoldoende opgeleid.

Er is een achteruitgang te zien in de naleving van het juiste gebruik van de verpakkingen. Deze toename van het aantal overtredingen komt deels door de verdiepingsslag die de ILT heeft gemaakt tijdens de inspecties. Zo zijn in 2014 ook verpakkingen beoordeeld die worden gebruikt voor het transport tussen de hoofd- en nevenlocaties van het ziekenhuis. Ook zijn meer en andere afdelingen (apotheek, operatie en verloskunde) dan in 2012 bezocht.

Het aantal overtredingen met betrekking tot de classificatie van ziekenhuisafval is nagenoeg hetzelfde gebleven. Veelal had het aantal overtredingen te maken met het verkeerd verwijderen van afval, zoals gebruikte injectienaalden die tussen het glasafval werden aangetroffen.

Tijdens herinspecties is geconstateerd dat zeven ziekenhuizen de eerder vastgestelde overtredingen niet of onvoldoende hebben verholpen. De ILT heeft bij deze ziekenhuizen een handhavingtraject gestart. Dit betekent dat de geconstateerde overtredingen binnen een afgesproken termijn verholpen moeten zijn. Mocht bij een onaangekondigde inspectie de overtreding blijven bestaan, dan zal de ILT bestuurlijk en/of strafrechtelijk optreden.

Toezicht op ziekenhuizen
Ondanks de vastgestelde verbetering van de naleving van de voorschriften van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in 2014, blijft de ILT ook in 2015 toezicht uitvoeren op de ziekenhuizen. Tijdens reguliere weg- en bedrijfsinspecties zal de ILT onaangekondigd het transport van ziekenhuisafval en diagnostische monsters inspecteren. Bij overtredingen treedt de ILT direct handhavend op. Inmiddels zijn alle geconstateerde overtredingen bij de 35 geïnspecteerde ziekenhuizen in 2012 verholpen.

© Nationale Transportgids