Logo_nauwe_co_rdinatie_tussen_deutsche_bahn_en_het_havenbedrijf_rotterdam

Deutsche Bahn en het Havenbedrijf Rotterdam willen de uitbreiding van het traject Emmerich - Oberhausen nauw coördineren. Met dit doel hebben het bestuur van Deutsche Bahn AG, Deutsche Bahn Netz (infrastructuurbeheer) , Deutsche Bahn Schenker Rail (goederenvervoer) en de directie van het Havenbedrijf Rotterdam woensdag in Rotterdam overleg gevoerd.

Voor beide bedrijven is het van het grootste belang dat de aanleg optimaal verloopt. Ter voorkoming van knelpunten in het transport zal om te beginnen de bestaande capaciteit van de Betuweroute in Duitsland worden gebruikt. Daarnaast moet er van andere grensoverschrijdende trajecten gebruik worden gemaakt. Op die manier moet worden gewaarborgd dat het goederenvervoer gedurende de gehele aanlegfase zo min mogelijk capaciteitsverlies ondervindt.

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam: “Wij waren zeer verheugd toen in juli de financieringsovereenkomst met betrekking tot de uitbreiding van deze belangrijke verkeersader werd ondertekend. Nu wacht ons nog een zware klus. En daarbij moeten wij nauw met elkaar samenwerken om het traject zo snel mogelijk te realiseren en overlast te beperken.”

“De Europese spoorgoederenvervoerder Deutsche Bahn Schenker Rail wil en kan meer betekenen voor de haven van Rotterdam. Gedurende de uitbreiding van de Betuweroute zullen wij alles uit de kast halen om het spoorvervoer voor onze klanten vlekkeloos te laten verlopen”, aldus Dr. Alexander Hedderich, CEO van Deutsche Bahn Schenker Rail.

“Door de uitbreiding wordt de capaciteit voor het goederenvervoer zo goed als verdubbeld. Ook gedurende de aanlegfase zal mede via omleidingsroutes voldoende capaciteit ter beschikking worden gesteld. Bovendien zullen wij tegelijkertijd de bescherming tegen geluidsoverlast langs het tracé aanzienlijk verbeteren en daarmee de overlast voor de aanwonenden verminderen”, zegt Dr. Jörg Sandvoss, bestuurder Verkoop en Dienstregeling van Deutsche Bahn Netz AG.

Het traject maakt deel uit van de belangrijkste goederenverkeerscorridor van Europa, nl. die tussen Rotterdam en Genua. Door de uitbreiding en modernisering komt er een betere verbinding tussen de agglomeratie Rhein / Ruhr en de haven van Rotterdam tot stand. De komende jaren wordt € 1,5 miljard geïnvesteerd in de uitbreiding van het 73 km lange traject.

Afgelopen woensdag vond in Rotterdam een ontmoeting plaats van topbestuurders van Deutsche Bahn en het Havenbedrijf Rotterdam. Bij die gelegenheid presenteerde het Havenbedrijf de belangrijkste ontwikkelingen in de haven. Ook werden de groeiprognoses van de Rotterdamse haven voor de komende decennia besproken. De haven wil het aandeel van het goederenvervoer per spoor voor het gehele achterlandverkeer in de periode tot 2030 verdubbelen en daarbij is Deutsche Bahn een bijzonder belangrijke partner.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam