Logo_knap_transport

Op 22 november heeft Knap Transport B.V. in Wormerveer een convenant ondertekend met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Het is de eerste keer dat een bedrijf een convenant sluit met alle Rijksinspecties samen.

Knap Transport sloot in 2012 al als een van de eerste bedrijven in de goederenvervoersector een convenant met de ILT en de Belastingdienst. Nu is de reikwijdte van dat convenant uitgebreid naar de andere Rijksinspecties waarmee Knap van doen heeft. De Rijkstoezichthouders streven er naar alleen nog convenanten met alle relevante (Rijks-) toezichthouders tegelijk af te sluiten. Knap Transport is het eerste bedrijf dat een dergelijk Rijkstoezichtsconvenant afsluit.

De inspecties sluiten een convenant af met bedrijven waarvan is duidelijk is dat zij hun wettelijke verplichtingen goed naleven en waarvan de overtuiging bestaat dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om hierbij de risico’s adequaat te beheersen. Met het  convenant streven de partijen naareen effectieve en efficiënte werkwijzeom de naleving van wet- en regelgeving te borgen en risico’s voor de maatschappij te minimaliseren

Knap zorgt voor een systeem om de naleving van de wet en regelgeving waar de (Rijks-)inspecties op toezien te borgen. Knap streeft naar zo weinig mogelijk overtredingen en afwijkingen, en rapporteert daarover aan de inspecties. Die op hun beurt zullen in principe geen inspecties bij Knap uitvoeren, behalve om te kijken of het convenant goed werkt. De inspecties zullen bij een eventueel verschil van inzicht over de toepassing van regels zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hun standpunt.

De inspecties willen met het afsluiten van convenanten bedrijven stimuleren tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering en het terugdringen van risico’s. De inspecties kunnen zich dan meer richten op bedrijven die een laag nalevingsniveau hebben.

Knap Transport in Wormerveer verzorgt met ruim 100 vrachtwagens en 200 personeelsleden hettransport, de opslag en de uitlevering van goederen en levensmiddelen binnen Europa. Het bedrijf is onderdeel van St van den Brink uit Ermelo.

Het convenant is in werking getreden op de dag van ondertekening en wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Het convenant is ondertekend door J. Thunnissen, inspecteur-generaal ILT, J. van den Bos, inspecteur-generaal ISZW, H. de Groot, hoofdinspecteur Consument en Veiligheid NVWA en J. van Duijvenbode, directeur Knap Transport B.V..

© Nationale Transportgids