Normal_eu__europese_unie__vlag2

Aangezien de Europese verkiezingen in mei 2019 plaatsvinden, heeft het Havenbedrijf de beleidsprioriteiten in kaart gebracht die de komende jaren van belang zijn voor het halen van de klimaatdoelen. De haven van Rotterdam onderstreept dat een systeemverandering nodig is om de energietransitie te faciliteren, zowel in Rotterdam als in de rest van Europa.

 

We hebben onze prioriteiten toegelicht en besproken met de verantwoordelijke afdelingen binnen de Europese Commissie (de directoraten-generaal voor mobiliteit en Vervoer (MOVE), Klimaatactie (CLIMA), Energie (ENER), Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB (GROW) en Milieu (ENV).

Lees via onderstaande link de paper met beleidsprioriteiten.

 
Door: Port of Rotterdam